Готови ли сте за престоящото между-училищно състезание за 2016-2017, което ще бъде изпълнено с енергия!

Темата на новото между-училищно състезание за 2016-2017 е … “Енергия”!  Желаете ли да събудите интереса на учениците си към темата „Енергия“, като се подготвите за старта на състезанието, който ще бъде даден на 10 октомври 2016? Вече можете да подготвите своите уроци за класа по свързани под-теми (например консумация на енергия, енергийна ефективност, климатични промени, устойчиво развитие и др.) като посетите нашите раздели с ресурси и намерите своя учебен комплект.

Не забравяйте да се абонирате за бюлетина на Consumer Classroom и да сте напълно информирани в реално време!

За да посетите нашата страница във Facebook, моля натиснете тук!

За повече информация: www.consumerclassroom.eu.

 

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.