Международна конференция по зелено предприемачество

 

JA Bulgaria
има удоволствието
да Ви покани на
Международна конференция
по зелено предприемачество
Дати: 28-29 септември 2017
Място: София, JA Startup Hambar в София тех парк


Участници: учители и ученици от България, Гърция, Латвия, Норвегия и Румъния, представители на държавни институции, неправителствени организации и бизнеса
Конференцията отбелязва завършека на изключително успешния проект GREENT на националните организации на Джуниър Ачийвмънт в България, Гърция, Латвия, Норвегия (регионална организация в област Согн ог Фьоране) и Румъния. По време на конференцията ще се радваме да споделим с Вас философията, резултатите, въздействието и постиженията на проекта.


GREENT е комплект от иновативни инструменти, създадени чрез процес на сътрудничество между учители и експерти. Той има за задача да вдъхнови и подкрепи учителите, които желаят да преподават темата зелено предприемачество по интерактивен и практически ориентиран начин. Комплектът съдържа иновативен наръчник с 36 плана на уроци, програма по зелено предприемачество и методология за преподаване чрез метода blended learning (смесено обучение, използващо онлайн технологии в съчетание с традиционно преподаване в класната стая).


Проектът GREENT е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Носител е на Наградата за сътрудничество за 2017 на световната организация JA Worldwide.


Конференцията е за Вас, ако: трансформацията на отделните бизнеси и цели икономики, предизвикана от императива на устойчивото развитие, ви въодушевява; се интересувате от иновативни бизнес модели, които поставят дълбокото и искрено уважение към вродената ценност на природата в сърцевината на причината бизнесът да съществува; искате да сте част от дискусия как новата холистична и съзнателна към околната среда предприемаческа мисловна нагласа може да бъде насърчена чрез инструментите, които са на разположение на образователните системи.

Регистрирайте се за участие на:
https://form.jotformpro.com/72515514490959 .

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.