Международна научно-практическа конференция „НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА 21-ви ВЕК“ през ноември

Международна научно-практическа конференция „НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА 21-ви ВЕК“ ще се състои на 4-6 ноември 2018 г. в за първи път в София с участието на международни гост-лектори. Наред с конференцията ще се организират редица събития, посветени на неформалното образование, в които участниците могат да се включат чрез презентации, като тук можете да се запознаете с основните лектори и да се регистрирате онлайн за събитието.  

Инициативата е на Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) към Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и ще обедини на едно място разнообразие от заинтересовани с сферата професионалисти за обмен на идеи и познание. Конференцията е посветена на 130-та годишнина на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на десетата годишнина на специалност „Неформално образование“. В приложената покана ще намерите подробна информация с предварителната програма и актуалните срокове за участие.

 

 

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.