НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВЛЕЗ В ЧАС С УРОЦИТЕ НА ПРИРОДАТА“

Конкурсът продължава до 29.02.2016 г.! Очакваме предложенията ви!

Първата в страната мрежа за образование за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование „Златен орех“ обявява конкурс с фокус върху опазването на околната среда и ролята на човека.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

ученици от 8. до 12. клас

учители в средно образование

нестопански организации и институции, извършващи образователни дейности

социално отговорен бизнес


Категория за ученици

Кой е най-интересният час, свързан с природата и човека, който сте имали досега? А какъв час си мечтаете да имате? Разкажете ни за най-готиния час по опазване на околната среда и мястото на човека в нея, на който сте присъствали или искате да имате, като ни изпратите:

- рисунка –  снимка на рисунката в дигитален формат или самата рисунка в дигитален формат заедно с кратко описание към нея, от което да става ясно дали това е идея за провеждане на часа или вече проведен час,

или

- видеоклип – връзка (link от youtube, vimeo, vbox7 или друг сайт за споделяне) към свой клип с продължителност до 10 минути заедно с кратко описание към него, от което да става ясно дали това е идея за провеждане на часа или вече проведен час.

За участие ще се допускат ученически отбори, състоящи се от до трима ученици, от 8. до 12. клас, и един техен учител.


Категория за учители

Имате идея за провеждане на един необикновен час по опазване на природата и  мястото на човека в нея? Опишете ни я в свободен текст до 1 печатна страница.

Категория за нестопански организации и институции, извършващи образователни дейности

Представете ни своята най-успешна образователна инициатива или занимание, като ни изпратите:

- описание в свободен текст до 1 печатна страница; или

- снимка и свободен текст към нея до 1 печатна страница; или

- връзка (link от youtube, vimeo, vbox7 или друг сайт за споделяне) към видеоклип с продължителност до 10 минути и свободен текст към него до 1 печатна страница.


Категория за социално отговорен бизнес

Ако вашият бизнес има активно отношение към образованието като път за постигане на устойчиво развитие, включете се в конкурса, като ни представите най-добрата си практика или иновация (услуга, игра, играчка, книга и др.) в областта на екообразованието или извънучилищното образование. Изпратете ни описание в свободен текст до 1 печатна страница и приложете онагледяващи материали по своя преценка.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ?

Изпратете своите предложения на our@zlatenoreh.net или на адрес: гр. София, ул. Царибродска 51-59, вх. А, ет. 1, за Фондация „Екоцентрик“ (важи датата на пощенското клеймо). Не забравяйте да напишете своите имена, училище/организация, населено място, ел. поща и телефон.

С участието си в този конкурс се съгласявате предложенията и имената Ви да бъдат публично известявани и публикувани в печатни и онлайн медии. Всички желаещи могат да участват с до 3 предложения в своята категория. Приемат се кандидатури само на български език и за занимания, осъществявани на територията на страната.

СРОК ЗА УЧАСТИЕ:

10.01.2016г. - 10.02.2016г.

КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ КОНКУРСЪТ?

Получените в срок предложения ще бъдат разгледани от жури, което ще излъчи победителите и подгласниците във всяка от категориите. Печелившите ще бъдат обявени в интернет на zlatenoreh.net и https://www.facebook.com/ourbg.

Наградите ще бъдат връчени през март по време на заключителното събитие по проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“. Всички печеливши ще бъдат уведомени и по имейл.


НАГРАДИТЕ!

Трите най-добри идеи в категория Ученици получават неформален обучителен уикенд в младежкия интерпретационен еколагер в село Очин дол (община Мездра), Природен парк „Врачански Балкан”.

За всички участници се осигуряват нощувки, храна и двудневно занимание. Транспортните разходи са за сметка на участниците.

Трите най-добри идеи в категория Учители и трите най-добри идеи в категория Нестопански организации и институции получават неформален обучителен уикенд в „Училище сред природата” в село Гудевица, Смолян.

За всички участници се осигуряват нощувки, храна и двудневно занимание. Транспортните разходи са за сметка на участниците. В категория Нестопански организации и институции наградите важат за един представител от организациите-победители.  

Трите най-добри идеи в категория Социално отговорен бизнес получават почетна статуетка „Златен орех“ и безплатно рекламно позициониране в първата в България мрежа за образование за устойчиво развитие „Златен орех“.

За повече информация и въпроси, пишете на our@zlatenoreh.net, https://www.facebook.com/ourbg или посетете страницата zlatenoreh.net.

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г. www.ngogrants.bg

 

ЖУРИТО!

Категория за ученици

Милка Джиджова (Национален ученически екопарламент) е по образование – физик, по професия – учител, по призвание – еколог. Председател на Националния ученически екопарламент.

Оля Генова (Природен парк „Врачански Балкан“) е старши експерт „Връзки с обществеността и образователни програми“ към Дирекция на ПП „Врачански Балкан“ и координатор в Клуб приятели на ПП „Врачански Балкан“. Има опит в изработването и провеждането на природозащитни и екологични програми за неформално обучение за ученици и младежи, работа с доброволци и работа с местни общности.

Анелия Павлова (Сдружение „Зелени Балкани“) е биолог (с хуманитарен профил - заради гимназията, на която дължи любовта си към историята и литературата). Работи в офиса на „Зелени Балкани“ в Пловдив по образователните дейности и заедно с доброволци прави представяния пред училища и университети. Организира отбелязването на важни екологични дни и кампании като Ден на делфините и Нощ на прилепите. Освен това не й е чужда административната и полевата работа, особено ако се отнася за прилепи, делфини, птици и всякакви безгръбначни животни (тип „бубулечки“).

Категория за учители

Десислава Бъчварова (Регионална инспекция по околната среда и водите – София) работи от 15 години в Регионална инспекция по околната среда и водите - София. Над 10 години е експерт в отдел „Програми за околна среда и информационно обслужване“, както и ръководи управлението, създаването и провеждането на екологични програми провеждани в Природозащитен информационен център „Витоша“. В момента е главен експерт в отдел „Защитени територии и биологично разнообразие” и продължава да отговаря за разработването и провеждането на образователни дейности и кампании организирани от инспекцията.


Красимира Стефанова Аскерова (Сдружение ГЕУМ) е председател на Сдружение ГЕУМ. Член на УС на Българско движение Син Флаг. Сдружението е координатор за Варна и Североизточна България на международните програми Екоучилища и Учим за гората.

Илиана Филкова-Николова (Сдружение „Екомисия 21 век“) е директор на Младежкия център на „Екомисия 21 век“ в град Ловеч. Заедно с организацията работи активно с младежи и доброволци от страната и чужбина и организира редица празници, доброволни и неформални образователни инициативи.

Категория за нестопански организации и институции, извършващи образователни дейности

Проф. Силвия Николаева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) е преподавател във Факултета по педагогика на Софийския университет. Съосновател на бакалавърски и магистърски програми по Неформално образование. Автор на първото българско издание посветено на теорията и практиката на неформалното образование. Учредител и преподавател в няколко български неделни училища зад граница. Понастоящем е ръководител на Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование.

Донка Калчева (Народно читалище „Бъдеще сега“) е в неправителствения сектор от 15 години. Ръководила е в множество проекти по теми свързани с устойчиво развитие и образование. Работила е по стратегическото развитие на различни организации и мрежи. В момента е координатор на проекти в НЧ „Бъдеще сега“.

Христина Банчева (Фондация „Екоцентрик”) ръководи Фондация "Екоцентрик" от 5 години. Завършва екология, опазване на околната среда и устойчиво развитие в България и специализира в сферата на образованието за устойчиво развитие в Леуфана университет (Люнебург) и различни неправителствени организации в Германия. Към момента е докторант и изследва решения за подобряване образователната дейност в защитени природни територии в страната.

Категория за социално отговорен бизнес

Апостол Дянков (WWF) е експерт по устойчиво развитие с богат опит като екологичен консултант и обучител по устойчив бизнес. Работи като регионален координатор по въпросите на зелената икономика към WWF Дунавско-карпатска програма. Участва в различни проекти, свързани с адаптацията към изменението на климата, като част от Коалиция за климата България.

Дима Котева (Фондация „ЕкоОбщност“) е програмен координатор във фондация „ЕкоОбщност” с ползотворен опит в неформалните образователни дейности и занимания с ученици и младежи, насочени към опазването на природата и насърчаване на отговорно към околната среда мислене и поведение. Работи по проекти в областта на климатичните изменения, грижа за дървета, устойчива мобилност и зелена градска среда. Администрира финансиращи програми за малки проекти в подкрепа на малки общности и инициативни граждански групи за решаване на местни екологични проблеми.

Мария Топчиева (Фондация „Екоцентрик”) работи като експерт по Устойчиво развитие във Фондация ЕкоЦентрик. Също така е докторант към Катедра „Икономика на природните ресурси” в УНСС, където специализира в измерване на екологичния отпечатък на организациите. Според нея бизнеса и опазването на околната среда не се изключват взаимно, а кръговата икономика, нулевите отпадъци и отговорното потребление и производство са ориентири за постигане на устойчиво развитие.

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.