Неформална работилница „Златен орех“ на 01.04.

Защото е важно да бъдем ефективни и устойчиви заедно.

Защото чрез сътрудничество всички учим, забавляваме се и работим по-успешно. 

Защото работата в мрежа ни прави по-силни и смислени.

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ ще приключи на 01 април 2016 година със събитието „Неформална работилница „Златен орех“ – инструменти за образование за устойчиво развитие“. Мероприятието ще се проведе в Есенс център (ул."6 септември" 37) в гр. София и ще премине в две части – официална част с представяне на резултатите от проекта и неформална част с шест работилници за образование за устойчиво развитие.

В първата половина на деня ще бъде представена мрежата за неформално образование за устойчиво развитие „Златен орех“, едноименния знак за качество и уебплатформата www.ZlatenOreh.netУчастниците ще научат как могат да се присъединят към мрежата, какви са стъпките за кандидатстване за знак за качество и как мрежата и новата уебплатформа ще им бъдат полезни в бъдещите им дейности. Също така, ще бъдат наградени победителите от националния конкурс „Влез в час с уроците на природата“, в четирите категории „НПО и институции, извършващи образователни дейности”, „Социално отговорен бизнес”, „Учители” и „Ученици”. Александър Ненов, интернет предприемач и консултант, работил над сайта www.ZlatenOreh.net, също ще се включи в програмата с лекция на тема „Онлайн маркетинг – разбий системата!“. Презентацията му ще даде повече идеи на организациите от сферата как да управляват по-ефективно своите онлайн дейности.

Във втората част на деня „Неформална работилница „Златен орех“ – инструменти за образование за устойчиво развитие“ ще продължи със следните шест работилници, които ще се водят от организациите-партньори по проекта:

·      Работилница за инициативи за устойчиво развитие. Анализ и разработване на план за действие за местни екологични проблеми. Водещ: „ЕкоОбщност“.

·      Игрови методи за представяне на основите на устойчивото развитие. Водещ: НЧ „Бъдеще сега 2006”.

·      Екоучилища в действие чрез неформално образование за устойчиво развитие. Водещ: Сдружение ГЕУМ.

·      Образование за устойчиво развитие в защитени територии. Водещ: „Клуб приятели на Природен парк „Врачански Балкан”.

·      Изследване на природата - наука за деца чрез неформални методи. Водещ: „Зелени Балкани“.

·      Градски турове за образование за устойчиво развитие - подходът на КонсУмувай. Водещ: „Екоцентрик”.

Желаещите участници ще могат да си изберат една работилница, в която да участват, тъй като всички работилници ще се случват едновременно. Лекцията за онлайн маркетинг на Александър Ненов, както и участието в шестте неформални работилници са безплатни. Задължителна е регистрация на: http://goo.gl/forms/ppCkg3mDXu.

Програма за деня:

10.00 ч. - 10.30 ч.  Регистрация за събитието.

10.30 ч. - 11.00 ч.  Представяне на мрежата и знака за качество „Златен орех“ и уебплатформата ZlatenOreh.net – резултати от проекта „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“.

11.00 ч. - 11.30 ч.  Награждаване на победителите от Националния конкурс „Влез в час с уроците на природата“.

11.30 ч. - 12.30 ч.  „Онлайн маркетинг – разбий системата!“, лекция на Александър Ненов, интернет предприемач и консултант.

12.30 ч. - 13.30 ч.  Обяд.

13.30 ч. - 14.30 ч.  Отворена сесия – въпроси и отговори за „Златен орех“, споделяне на инициативи и проекти за неформално образование за устойчиво развитие, мрежуване между участниците. 

14.30 ч. - 16.00 ч. Работилници за инструменти за образование за устойчиво развитие.

16.00 ч. - 17.00 ч. Коктейл.

 

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.