Стартира „Златен орех“ – мрежата за неформално образование за устойчиво развитие

Над 80 души от цялата страна присъстваха на старта на първата в България мрежа за неформално образование за устойчиво развитие „Златен орех”. Събитието „Неформална работилница „Златен орех“ – инструменти за образование за устойчиво развитие“ се проведе на 01 април 2016 година и бе повод професионалисти от неформалната и формална образователна област да обменят контакти и опит, в своеобразно първо събиране на мрежата на живо.

Експертите от седемте организации, разработили „Златен орех”, се включиха в събитието, изразявайки убеждението си, че именно сътрудничеството и взаимното повишаване на капацитета са ключови за бъдещето развитие на неформалната образователна сфера.

Христина Банчева, ръководител на проекта от Фондация „Екоцентрик”, представи концепцията на „Златен орех“, едноименния знак за качество и уебплатформата www.ZlatenOreh.net, разработена специално за участниците в мрежата. Присъстващите научиха кои организации могат да се присъединят към „Златен орех“, какви са стъпките за кандидатстване за знак за качество онлайн и как мрежата и функционалностите на новата уебплатформа ще им бъдат полезни в работата им. Бяха връчени наградите в националния конкурс „Влез в час с уроците на природата“, в който над 60 участници от 31 населени места от цяла България взеха участие. Представители на журито – председателят на Националния ученически екопарламент Милка Джиджова, Десислава Бъчварова, главен експерт в РИОСВ-София, и Апостол Дянков, координатор зелена икономика от WWF Дунавско-карпатска програма – наградиха победителите:

В категория „НПО и институции, извършващи неформални образователни дейности” победители са:

- Сдружение „Див Рошков” с пътуващо ателие „Мъхеста брада – уроци от природата”;

- ЦДГ 17 „Валентина Терешкова”, град Варна, с инициативата „Управлявай разумно отпадъците”;

- ОДЗ 10 „Приказка”, град Варна, с инициативата „Да се храним разумно”.  

В категория „Учители” победители са:

- госпожа Галина Попова от СОУ „Йордан Йовков” (гр. Кърджали);

- госпожа Керанка Узунова от СОУ „Йордан Йовков” (гр. Кърджали);

- госпожа Костадинова и госпожа Бошнакова от Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" (гр. София).

В категория „Ученици” победители са:

- Христо Димитров Нинов, Десислава Иванова Живкова, Надежда Генова Николова към Екоклуб към Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан, с видеоклип Екокалендар;

- Бедрие Нихатова Мустафова, Хафизе Рамиз Амиш, Мирела Викторова Гукова от СОУ "Христо Ботев", гр.Кубрат, с видеофилм "Пермакултурата - да живеем в хармония със себе си и с Природата";

- Камелия Ивайлова Накова, Теодора Тодорова Василева и Калин Емилов Ценков от СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй, с видеоклип „Любим спомен в час по биология“.

В категория „Социално отговорен бизнес” победители са:

- журналистката Магдалена Петрова от Телевизия „Черно море“ с предаването „Четири сезона“;

- учебната компания BOYAR DREAMS с „Урок в междучасията“’;

- Братя Хлебари с Училището по Хлебарство, сладкарство и ферментации.

Алекс Ненов, интернет предприемач и консултант, работил над сайта www.ZlatenOreh.net, се включи с лекция „Онлайн маркетинг – разбий системата!“ , с която даде идеи на организациите от сферата как да управляват по-ефективно и по-креативно своите онлайн дейности, независимо от ресурсите, с които разполагат.

„Неформална работилница „Златен орех“ – инструменти за образование за устойчиво развитие“ продължи със споделяне на образователни материали и инициативи между участниците и с пет работилници за обмен на методи и добри практики за устойчиво развитие. Работилниците бяха водени от организациите-партньори по проекта и доказаха още веднъж, че неформалното образование за устойчиво развитие е и образованието на бъдещето.

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.