Започна междуучилищно състезание 2016-2017 г. на Consumer Classroom!

В състезанието могат да участват средни училища (12-18-годишни ученици) от Европейския съюз от 10-ти октомври 2016 г. до 17 март 2017 г., полунощ (Централноевропейско време)
 
Участвайте в четвъртото издание на Междуучилищното състезание на тема:
 Интелигентни потребители на енергия
 
В днешно време учениците ви са запознати с глобалната борба срещу климатичните промени в посока на един по-устойчив свят. Много от тях са интелигентни потребители в борбата срещу световното предизвикателство, научили са как да намалят броя на отпадъците и да пестят вода. Но дали са наясно с въздействието си като потребители на енергия?
 
Енергията е навсякъде! В действителност в днешния свят младите хора няма да станат интелигентни потребителите, освен ако не научат как да подобрят своето енергийно потребление. В това се включват начините на придвижване (кола, влак, колело, мотор), начинът за справяне с топлината или студа у дома, включването на светлината в училище или дори, по време на празници, времето, за което се къпем или си вземаме дълги бани. Енергийната ефективност също зависи от домакинските уреди, които избираме, както и използването на електрически уреди (включително мобилни телефони, слушалки, таблети и компютри), което е от особено значение за младите хора.
 
Енергийният съюз и политиката по отношение на измененията в климата са едни от топ приоритетите на Европейската комисия. През февруари 2015 г. Европейската комисия представи Рамкова стратегия за гъвкав енергиен съюз с политика, насочена към бъдещето изменение на климата. По отношение на потребителите тази стратегия включва ясно и ефективно законодателство за защита на потребителските права, както и преразглеждане на Директивата за енергийните етикети, нов Работен план за екопроектиране, лесен и свободен достъп до данни за потреблението на енергия в реално време и исторически план. В по-дългосрочен план целта на Енергийната стратегия за 2050 г. е трансформиране на енергийната система (чрез намаляване на емисиите на парникови газове от 80 на 95%).

Тя също има за цел да предостави по-голяма възможност на потребителите да контролират сметката си за ток и да я направят по-предвидима (помагайки на околната среда и спестявайки пари), а също така и да увеличи енергийната сигурност чрез вътрешно предлагане.
 
В тази рамка тийнейджърите трябва да се научат, че ежедневното им поведение оказва влияние върху потреблението на енергия и по-общо върху глобалното устойчиво потребление и борбата срещу промените в климата.  
 
Упражнението за състезанието

Този проект ще ви изведе извън класната стая – трябва да си сътрудничите с друго европейско училище! С помощта на инструментите на уеб сайта Consumer Classroom можете да намерите партньор в лицето на друго училище от Европа, за да създавате и споделяте междукултурен опит в процеса на учене.
Възползвайте се от онлайн общността на учителите в Consumer Classroom, за да изградите силен и ентусиазиран екип! „Всички за един и един за всички!“


Мероприятието трябва да включва три етапа:

С ваша помощ учениците ще дефинират ролята на потреблението на енергия в борбата срещу климатичните промени и стремежа към по-устойчиви общества.
 
След това учениците от двата класа ще бъдат поканени да споделят и да сравнят ежедневното си поведение като потребители на енергия по отношение на мобилността (например употребата на кола от родителите им), отоплението и охлаждането, топлоизолацията, осветлението, използването на вода (къпане, миене и градинарство), енергийната ефективност на домакинските уреди и дори електрическите уреди (включително мобилни телефони, слушалки, таблети и компютри) и т.н.
 
След като проследят своя енергиен отпечатък, учениците от двата класа ще споделят своята работа и ще си сътрудничат, за да създадат заедно онлайн инструмент за потреблението на енергия за тийнейджъри. Този онлайн инструмент трябва да бъде изготвен от вашите ученици и да бъде насочен към собствените им въпроси, така че да им помогне в измерването и подобряването на техния енергиен отпечатък. Това е уникален шанс да бъдете креативни!


Очаквани характеристики на онлайн инструмента:

 • трябва да съдържа калкулатор на енергийно потребление за тийнейджъри;
 • трябва да предлага конкретни съвети и измервания за подобряването на енергийния отпечатък на тийнейджърите.

Очаквани формати на онлайн инструмента:

 • като цяло онлайн инструментът се очаква да бъде онлайн уеб сайт;
 • този онлайн уеб сайт трябва да съдържа най-малко 3 от следните формати:
 • кратък видеоклип (максимум 3 минути), включително записана ролева игра
 • инфографика
 • фото презентация
 • анимация
 • аудио
 • онлайн тест

  Тъй като вашите ученици ще си сътрудничат с друга държава, те трябва да бъдат насърчени да сравнят своите културни особености, като обърнат специално внимание на намаляването на разходите и безопасността у дома, включвайки своите заключения/изводи като контекст на проекта.
                                         
  Каним ви да се присъедините към нашето състезание и да представите идеите на вашите ученици за това как да станат интелигентни потребители на енергия и да влияят положително върху изменението на климата в посока към един по-устойчив свят!
   

  Какви са наградите?   
  Първа награда:

  двудневно пътуване до Брюксел с екипа по проекта с цел посещение на европейската столица и по-специално: на главните институции на Европейския съюз. Най-добрият проект ще бъде представен на уеб сайта Consumer Classroom.
   
  Избрани проекти:

  Избор на един брой оборудване за класа/училището.
   
  Награди за подгласниците:

  почетен сертификат от Европейската комисия за участието в състезанието.
   
  Кои са важните дати за Междуучилищното състезание?

  Регистрация на екипите по проекта и подаване на проектите: От 10 октомври 2016 г. до 17 март 2017 г.
  Предварителен подбор на подадените проекти от експертно жури: От 21 март до 7 април 2017 г.
  Сесия по гласуване за най-добрите междуучилищни проекти: От 17 април до 26 април 2017 г.
  Обявяване на победителя от състезанието и резултатите: 12 май 2017 г.
   

  Да започваме!  Отидете на http://consclass.eu/2dFO1oC и се присъединете към Междуучилищното състезание!
Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.