Участвай

Как да се включите? Всички възможности ще бъдат активни от пролетта - следете новините ни!Ако сте организация или институция, предоставяща неформални образователни услуги и дейности – станете част от мрежата, като кандидатствате на ZlatenOreh.net.

Ако сте родители, учители или учащи – потърсете на ZlatenOreh.net най-интересните образователни мероприятия и дейности! Ще намерите програми и инициативи със знак за качество, на който можете да се доверите.

Ако сте медия – абонирайте се за бюлетина на ZlatenOreh.net, за да получавате актуална информация за събития и инициативи от света на образованието за устойчиво развитие.

 

Ако искате да подкрепите мрежата “Златен орех”, можете да го направите като:

Дарите средства за развитието на мрежата

Дарите книга за библиотеката на “Златен орех”

Дарите време за участие в дейностите на мрежата като доброволец

Предложите подобрение на нашата работа

 

Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
Титуляр: ФОНДАЦИЯ ЕКОЦЕНТРИК
IBAN: BG58 RZBB 9155 1001 9017 46
BIC: RZBBBGSF

или чрез PayPal.com

 

 

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.