Уебплатформата

ZlatenOreh.net е онлайн платформата на „Златен орех” - мрежа от организации в България, които работят и предлагат услуги в сферата на образованието за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование и които притежават знак за качество “Златен орех”. ZlatenOreh.net е отворен за всички съмишленици на идеята за учене през целия живот, които търсят или провеждат обучения с такава насоченост - нестопански организации, бизнес, учители, родители, учащи, местни общности, медии или държавни институции (музеи, дирекции на природни/национални паркове и други).

Златен орех“ e:

  •  място за предлагане и популяризиране на неформални образователни дейности по културни, социални, икономически или екологични теми;
  • обмен на опит и добри практики в областта на образованието за устойчиво развитие;
  • споделяне на образователни информационни материали;
  • възможност за намиране на партньори и за сътрудничество между организации, извършващи образователни дейности;
  • актуална и пълна информация за предстоящи обучения и събития от сферата на образованието за устойчиво развитие, провеждани на територията на цялата страна.

 Ако сте организация или институция, предоставяща неформални образователни услуги и дейности – станете част от мрежата, като кандидатствате на ZlatenOreh.net.

Ако сте родители, учители или учащипотърсете на ZlatenOreh.net най-интересните образователни мероприятия и дейности! Ще намерите програми и инициативи със знак за качество, на който можете да се доверите.

Ако сте медия – абонирайте се за бюлетина на ZlatenOreh.net, за да получавате актуална информация за събития и инициативи от света на образованието за устойчиво развитие.

Уебсайтът ZlatenOreh.net е създаден по проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г. (www.ngogrants.bg) от организациите  Фондация „Екоцентрик“, Фондация „ЕкоОбщност“, Сдружение „Клуб приятели на Природен парк „Врачански Балкан”, Сдружение „Екомисия 21 век“, Сдружение „ГЕУМ“, Сдружение „Зелени Балкани“ и Народно читалище „Бъдеще сега 2006”.

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.